A kérdések és válaszok rovatban különböző témákban talál olvasnivalót. Most éppen a hitelszótár második részét böngészi, az első részt itt találja. Készüljön, rengeteg pénzügyi szakkifejezést érhet meg!

Ne maradjon le a kisteherautókkal kapcsolatos hírekről, a nap képe rovatról és sok más érdekességről. A friss információkat, rövid híreket az autoblogger.hu facebook oldalának a követésével érheti el. Kövessen!

Elidegenítés (jogi értelemben): Másnak a tulajdonába megy át.

Elidegenítési tilalom: A hitelezett autó, lakás stb., a pénzintézet engedélye nélkül nem adható el.

Határátlépési meghatalmazás: A határátlépéshez a hitelt folyósító társaságnak hozzájárulása szükséges, mivel kölcsönszerződés estén a pénzintézetnek opciós joga (jog arra, hogy ő vegye meg először) elidegenítési tilalma van a gépjárműre. A kiadott engedélyek a hazai határszakaszon, visszavonásig érvényesek.

Feloldó levél: A szerződés lezárása után kiadott okmány, amely lehetővé teszi, hogy a hitelre vásárolt dolog (pl. lakás vagy autó) eladhatóvá váljon. Erre azért van szükség, mert a hitelt nyújtó bank hozzájárulása nélkül nem adhatók el a hitelre vásárolt nagy értékű dolgok. Az okmányirodának címzett hozzájárulás, a hitel opciós jog /elidegenítési tilalom/ tulajdonjog törléséhez.

Futamidő: az az időtartam, amely a hitel felvételétől a teljes visszafizetésig eltelik.

Hitelátvállalás: Egy meglévő, működésben lévő szerződés jogainak és kötelezettségeinek átruházása egy új partner számára.

Hitelbírálati díj, kezelési költség: A bankok részéről felmerülő költség, amelyet az ügyféllel fizettetnek ki. Egyes hitel intézeteknél ezt nem számolják fel, ekkor olvasható a hirdetésben: Hitelbírálati díj és kezelési költség nélkül!

Kockázatkezelés, (ügyfélminősítés): A hitel elbírálásnak fontos eleme, amelynek során azt vizsgálja a bank, hogy az ügyfél vissza fogja-e tudni fizetni a hitelt. Megvizsgálják az ügyfél hitelképességét, ez a mai számítógépesített rendszereknek köszönhetően gyorsan lezajlik.

Opciós jog: elővásárlási jog, ami azt jelenti, hogy ha az autót a futamidő alatt el akarja adni a hitelt felvevő, akkor a banknak elsőbbségi joga van a megvásárlásra. Más csak akkor veheti meg, ha a bank lemond a vásárlási jogáról. Vételi jog, amivel a pénzintézet biztosítja a hitelfedezetet.

Lízing: autók, berendezések stb. bérbe adása. Az angol leasing szóból, úgy leírva ahogy ejtjük, ez a lease, bérlet szó egyik alakja.

Pénzügyi lízing: A lízingbeadó (finanszírozó) a lízingbevevő által kiválasztott gépjárművet megvásárolja és lízingbe adja a lízingbevevő részére. A lízingbevevő a lízingszerződés lejártakor a lízingelt gépjármű tulajdonosává válik (zárt végű) vagy jogosulttá válik a gépjármű tulajdonjogát megszerezni (nyílt végű).

Tartós bérlet/Operatív lízing: A bérbeadó (finanszírozó) a bérbevevő által kiválasztott gépjárművet megvásárolja és határozott időre bérbe adja a bérbevevőnek. A bérleti szerződés lejártakor a bérbevevő a bérbeadó birtokába visszaadja a bérelt gépjárművet.

Tartós használatbavétel: A finanszírozott gépjármű a pénzintézet hozzájárulásával harmadik személy részére tartós használatba adható.

Teljes hiteldíj mutató (THM): A finanszírozás teljes költségét (pl. kezelési költség, kamat) magában foglaló mutatószám.

Tőke: A teljes hitelnek az a része, ami nem tartalmazza a kamatokat és egyéb díjakat.

Tőketörlesztés: Az igényelt kölcsön vagy a finanszírozott összeg visszafizetésére fordított összeg.

Törlesztőrészlet: A finanszírozó felé fizetett rendszeres összeg, ami tartalmazza a felvett kölcsön (tőke), finanszírozott összeg törlesztését és kamatfizetést.

Zárt végű finanszírozás: A bank veszi meg az autót, ténylegesen a bank lesz a tulajdonos, de a szerződés szerint a futamidő végén az ügyfél tulajdonába kerül az autó.

Nyílt végű finanszírozás: Olyan finanszírozási forma, ahol az autót nem a személy vásárolja meg, hanem a bank, de a személy használja. A használat során az autó értékét veszti, a futamidő végén pedig az ügyfél lehetőséget kap, hogy megvásárolja az autót a maradék értékén.

Ügyfélminősítés: A hitelelbírálás fontos eleme, melynek során megvizsgálják az ügyfél hitelképességét, és azt, hogy mekkora kockázatot jelent a bank számára.

Egyéb önálló jogi személy: Ez különféle lehet, például: egyesülés, alapítvány, egyesület, közhasznú társaság, köztestület, vállalat, leányvállalat, költségvetési szerv, szövetkezet, ügyvédi iroda, ügyvédi kamara, tröszt.

Ne maradjon le a kisteherautókkal kapcsolatos hírekről, a nap képe rovatról és sok más érdekességről. A friss információkat, rövid híreket az autoblogger.hu facebook oldalának a követésével érheti el. Kövessen!

Forrás: szótárak, internet